List View
 |   | 
   web
Author Title Year Publication Volume Pages
Baksheeva, K.; Vdovydchenko, A.; Gorshkov, K.; Ozhegov, R.; Kinev, N.; Koshelets, V.; Goltsman, G. Study of human skin radiation in the terahertz frequency range 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1410 012076 (1 to 5)